top of page

Waarom chanten we mantra's in yoga?

Chanten is een veel voorkomende verschijnsel in yogalessen dat kan helpen om een meditatieve en gerichte sfeer te creëren. We zingen vaak mantra’s aan het begin en einde van de les bij Mahé Yoga. Chanten kan onze mindset positief veranderen op het lichaam, de geest en de geest.

Een van de belangrijkste redenen voor chanten in yoga is om een gevoel van eenheid en gemeenschap onder beoefenaars te creëren. Samen chanten kan helpen om een gevoel van verbinding en gedeelde intentie te creëren, wat bekrachtigend en opbeurend kan zijn.

Een andere reden voor chanten is dat het kan helpen om de geest te kalmeren en stress te verminderen. Chanten kan een vorm van meditatie zijn en de herhaling van een mantra of geluid kan helpen om de geest tot rust te brengen en ontspanning te bevorderen. Chanten kan ook helpen om de energiecentra in het lichaam, bekend als chakra's, op te wekken. Van bepaalde geluiden en mantra's wordt aangenomen dat ze specifieke trillingsfrequenties hebben die deze energiecentra kunnen activeren en in evenwicht kunnen brengen, waardoor gezondheid en welzijn worden bevorderd.
Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mantra’s chanten beperkt is, suggereren sommige studies dat het een positieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welzijn. Hier zijn enkele voorbeelden:

  1. Stressvermindering: Verschillende studies hebben aangetoond dat mantra chanten stress en angst kan verminderen. Een studie uit 2016, gepubliceerd in het International Journal of Yoga, toonde bijvoorbeeld aan dat het chanten van de mantra "Om" effectief was in het verminderen van angst en depressie bij een groep volwassenen met psychische stoornissen.

  2. Bloeddrukverlaging: Mantra chanten blijkt ook de bloeddruk te verlagen. Een studie uit 2014, gepubliceerd in het Journal of Clinical and Diagnostic Research, toonde aan dat het chanten van de mantra "Om Namah Shivaya" gedurende 10 minuten per dag gedurende 21 dagen zowel de systolische als de diastolische bloeddruk verlaagde in een groep volwassenen met hypertensie.

  3. Verbeterde cognitieve functie: een studie uit 2019, gepubliceerd in het Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, wees uit dat mantra chanten de cognitieve functie en het werkgeheugen in een groep oudere volwassenen verbeterde.

  4. Pijnverlichting: Sommige studies suggereren dat mantra chanten ook kan helpen om pijn te verlichten. Een studie uit 2015, gepubliceerd in het Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, toonde aan dat het chanten van de mantra "Om" gedurende 10 minuten de pijn verminderde bij een groep mensen met chronische lage rugpijn.

Hoewel meer onderzoek nodig is om de effecten van mantra chanting op gezondheid en welzijn volledig te begrijpen, suggereren deze studies dat het een gunstig effect kan hebben op verschillende aspecten van fysieke en mentale gezondheid.

De spirituele tradities van yoga eren