top of page

Waarom chanten we mantra's in yoga?

Chanten is een veel voorkomende verschijnsel in yogalessen dat kan helpen om een meditatieve en gerichte sfeer te creëren. We zingen vaak mantra’s aan het begin en einde van de les bij Mahé Yoga. Chanten kan onze mindset positief veranderen op het lichaam, de geest en de geest.

Een van de belangrijkste redenen voor chanten in yoga is om een gevoel van eenheid en gemeenschap onder beoefenaars te creëren. Samen chanten kan helpen om een gevoel van verbinding en gedeelde intentie te creëren, wat bekrachtigend en opbeurend kan zijn.

Een andere reden voor chanten is dat het kan helpen om de geest te kalmeren en stress te verminderen. Chanten kan een vorm van meditatie zijn en de herhaling van een mantra of geluid kan helpen om de geest tot rust te brengen en ontspanning te bevorderen. Chanten kan ook helpen om de energiecentra in het lichaam, bekend als chakra's, op te wekken. Van bepaalde geluiden en mantra's wordt aangenomen dat ze specifieke trillingsfrequenties hebben die deze energiecentra kunnen activeren en in evenwicht kunnen brengen, waardoor gezondheid en welzijn worden bevorderd.
Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mantra’s chanten beperkt is, suggereren sommige studies dat het een positieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welzijn. Hier zijn enkele voorbeelden:

  1. Stressvermindering: Verschillende studies hebben aangetoond dat mantra chanten stress en angst kan verminderen. Een studie uit 2016, gepubliceerd in het International Journal of Yoga, toonde bijvoorbeeld aan dat het chanten van de mantra "Om" effectief was in het verminderen van angst en depressie bij een groep volwassenen met psychische stoornissen.

  2. Bloeddrukverlaging: Mantra chanten blijkt ook de bloeddruk te verlagen. Een studie uit 2014, gepubliceerd in het Journal of Clinical and Diagnostic Research, toonde aan dat het chanten van de mantra "Om Namah Shivaya" gedurende 10 minuten per dag gedurende 21 dagen zowel de systolische als de diastolische bloeddruk verlaagde in een groep volwassenen met hypertensie.

  3. Verbeterde cognitieve functie: een studie uit 2019, gepubliceerd in het Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, wees uit dat mantra chanten de cognitieve functie en het werkgeheugen in een groep oudere volwassenen verbeterde.

  4. Pijnverlichting: Sommige studies suggereren dat mantra chanten ook kan helpen om pijn te verlichten. Een studie uit 2015, gepubliceerd in het Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, toonde aan dat het chanten van de mantra "Om" gedurende 10 minuten de pijn verminderde bij een groep mensen met chronische lage rugpijn.

Hoewel meer onderzoek nodig is om de effecten van mantra chanting op gezondheid en welzijn volledig te begrijpen, suggereren deze studies dat het een gunstig effect kan hebben op verschillende aspecten van fysieke en mentale gezondheid.

De spirituele tradities van yoga eren

Mantra chanten kan een manier zijn om de spirituele tradities van yoga te eren en te verbinden. Veel mantra's en gezangen zijn van generatie op generatie doorgegeven en hebben een diepe spirituele betekenis.

Het eren van de oude traditie van yoga is om verschillende redenen belangrijk. Eerst en vooral is yoga een spirituele en culturele traditie die al duizenden jaren in India wordt beoefend en een diepgaande invloed heeft gehad op het fysieke, mentale en spirituele welzijn van talloze mensen door de geschiedenis heen.

Het is belangrijk om de wijsheid en kennis te erkennen en te respecteren die is doorgegeven door generaties yogi's en yogini's. We erkennen de waarde van de praktijken en leringen die zijn ontwikkeld door eeuwen van studie, experimenten en verfijning.

Bovendien, door de traditie van yoga te eren, kunnen we ons eigen begrip en verbinding met de beoefening verdiepen. We kunnen leren over de oorsprong en betekenissen van de verschillende houdingen, mantra's en meditatietechnieken, en een diepere waardering krijgen voor de complexiteit en rijkdom van de yogatraditie.

Het eren van de traditie van yoga helpt ook om ervoor te zorgen dat de beoefening authentiek en trouw blijft aan het oorspronkelijke doel. Naarmate yoga populairder en gewoongoed is geworden in de westerse cultuur, bestaat het risico dat sommige van de diepere spirituele en filosofische aspecten van de praktijk verloren gaan of verwateren. Door verbonden te blijven met de wortels van de traditie, kunnen we helpen om de integriteit ervan te behouden en ervoor te zorgen dat het toekomstige generaties ten goede blijft komen.

Is mantra chanten een religieuze actie?

Het chanten van mantra's in yoga wordt vaak geassocieerd met spiritualiteit en religie, maar het hoeft niet per se een religieuze actie te zijn. Hoewel mantra's hun wortels hebben in de Vedische en hindoeïstische tradities, kunnen ze ook in een seculiere context worden gebruikt. Mantra's zijn in wezen een vorm van geluidstrilling die een kalmerend en focussend effect op de geest kunnen hebben, ongeacht de religieuze of spirituele overtuigingen van de beoefenaar.

In feite gebruiken veel moderne yogabeoefenaars mantra's puur als een vorm van meditatie of mindfulness-oefening, zonder enige specifieke religieuze of spirituele intentie. Sommige mensen vinden dat het herhalen van een mantra hen helpt om aanwezig en gecentreerd te blijven tijdens hun yogabeoefening, terwijl anderen mantra's gebruiken als een manier om de geest voor of na hun beoefening te kalmeren.

Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om je bewust te zijn van de culturele en spirituele betekenis van mantra's en ze met respect en nederigheid te benaderen. Als je je ongemakkelijk voelt bij de religieuze connotaties van een bepaalde mantra of chant, is het altijd mogelijk om alternatieven te vinden die resoneren met je eigen overtuigingen en waarden.

Over het algemeen kan het chanten van mantra's in yoga een krachtig hulpmiddel zijn voor het bevorderen van mindfulness, ontspanning en spirituele groei, maar het hoeft geen religieuze actie te zijn. Uiteindelijk hangt het allemaal af van onze intenties. Als je om deze reden altijd vermijdt om naar Yoga te komen, moet je jezelf misschien uitdagen en het eens proberen. Kom naar Mahé Yoga en ervaar mantra chanten. We beloven dat het niet langer dan 2 minuten zal duren. Als het voorbij is, kijk dan hoe je je erbij voelt.

100 views0 comments

Comentarios


bottom of page