top of page

Guru Dakshina - Gift Aan De Leraar

In oude Indiase tijden werd het begrip Guru Dakshina toegepast. Kort gezegd houdt het in dat je teruggeeft aan je leraar. Op Wikipedia wordt de volgende definitie hiervoor gegeven:

‘Een Vedisch concept van donatie of betaling voor de diensten van een priester, spirituele gids of leraar’. Alles wat werd teruggeven aan een priester of leraar werd Guru Dakshina genoemd.

Vooral in de Hindoe cultuur wordt er veel waarde gehecht aan guru’s, leraren of een ieder die ons onderwijst of begeleidt. Er wordt gezegd dat Guru Dakshina een manier was om de leraar te danken voor al hetgeen hij of zij aan je heeft geleerd. Dit kan door geld te geven, maar dit is geen vereiste. Je kunt ook Guru Dakshina doen door een klus voor de leraar/mentor/guru te doen.

In het Hindoe epos Mahabharata komt een interessant verhaal voor met betrekking tot Guru Dakshina.