top of page

Goodbye, Zoom!

For the English translation, please scroll down below.

Beste studenten,


Ik hoop dat je geweldige dagen hebt gehad tijdens de warme zonnige dagen. Het voelt alsof de lente in de lucht hangt en ik kan zien dat het ieders humeur positief beïnvloedt. Het ruikt naar hoop!


In tegenstelling tot die geur van hoop.....onze liefste laptop heeft besloten om voorgoed ermee te stoppen. We kunnen deze laptop niet genoeg bedanken voor al het harde werk en de toewijding die hij ons door de jaren heen heeft gegeven.


Toen Covid toesloeg hebben we onze persoonlijke yogastudio binnen 24 uur supersnel veranderd in een online yogastudio. Ik herinner me nog dat ik in zo'n korte tijd zoveel moeite heb gedaan om deze uitdagingen te perfectioneren, zodat we onze gemeenschap konden blijven dienen. Na verloop van tijd hebben we onze online lessen zelfs aangevuld met professionele microfoons, studiolampen, tv, glasvezelinternet, en hebben we als yogadocenten zelfs nog een andere vaardigheid opgedaan om tegelijkertijd persoonlijke en online lessen te kunnen geven.

Als yogadocent kan ik je verzekeren dat dat niet eenvoudig is. Wanneer we onze aandacht moeten verdelen tussen studio en online les, gaat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit. We concentreren ons liever op één ding als we ruimte vrijhouden tijdens het lesgeven. Het volstaat te zeggen dat alle yogadocenten van Mahé traditionele leraren zijn die de aanwezigheid van hun studenten persoonlijk zeer op prijs stellen.Het leek alsof het Universum ons gisteravond een schop onder de kont gaf toen de laptop besloot afscheid te nemen van Ronja's klas (je hebt alle tekenen gezien voordat het hiertoe leidde, door middel van kleine probleemoplossingen in de afgelopen weken).

Als je met je lidmaatschap toegang hebt tot de vooraf opgenomen zoomlessen, blijft dit hetzelfde. Je hebt nog steeds toegang tot die lessen als je ziek bent, op vakantie bent en niet kunt komen oefenen in de Mahé-studio.


Het is nu tijd voor het nieuwe tijdperk.

We hebben een mooie en gezellige yogastudio gecreëerd die dol is op je aanwezigheid, je gelach, je vriendschappen, je praatjes onder de trap, alles! Het volstaat om te zeggen dat we vanaf nu de Zoom/Online lessen voor onbepaalde tijd pauzeren. We willen meer van jou in de studio bij ons. En zonder online lessen kunnen we onze yogalessen zelfs meenemen naar de natuur. We gaan yoga beoefenen voor het meer, onder de grote bomen in het park, of misschien zelfs wat yoga-picknicklessen op zomerse dagen. We hebben zoveel mogelijkheden en we gaan zoveel plezier beleven samen in de studio en/of buiten in de natuur!


Vaarwel Zoom!

We kijken ernaar uit je in de studio te zien en laten we elkaars aanwezigheid omarmen nu het nog kan. Het voelt geweldig om omringd te zijn door geweldige mensen zoals jij. En als je alleen Zoom-lessen hebt gevolgd, is dit je kans om ons in het echt te leren kennen. Kom ons persoonlijk gedag zeggen. Mahé-studio wacht op je.


We zitten niet ver van elkaar, zeker als je ook nog eens in Zoetermeer woont. Zeg alsjeblieft niet dat 15 minuten lopen te ver is.

Bali is ver. Sterker nog, het kost me 3055 uur (15.218km) om van Mahé naar mijn huis op Bali te lopen…. Dat is echt heel ver!


Mahé-studio wacht op je. Je kunt het!


Tot ziens!Dear students,


I hope you've been having some aMAHÉzing days under the warm sunny days. It does feel like Spring is in the air, and I can tell that it lifts everyone's mood :) It smells like hope!


On the contrary to that smell of hope.....our dearest laptop has decided to end its life for good. We cannot thank this laptop enough for all the hard work and dedication it has given us over the years.


When Covid hit, we frantically turned our in-person-yoga-studio into an online-yoga-studio within 24 hours. I still remember spending so much effort in such a short time perfecting these challenges so that we could continue to serve up our community. Over time we even completed our online classes with professional microphones, studio lights, tv, fiber optic internet, and we, as Yoga teachers, even gained another skillset to be able to teach in person and online classes simultaneously.

As a Yoga teacher myself, I can assure you that it is not a walk in the park. When we have to divide our attention between studio and online class, our teaching quality degrades. We'd really prefer to focus just on one thing when holding space while teaching. It suffice to say that all of Mahé's Yoga teachers are traditional teachers who really appreciate the presence of their students in person.


It seemed like the Universe kicked us in the butt last night when the laptop decided to say goodbye at Ronja's class (you've seen all the signs before it led to this, through small trouble shootings over the last few weeks).


It's now the time for the new era.

We have created a beautiful and cozy Yoga studio that loves your presence, your laughters, your friendships, your small talks under the stairs, all of it! It's sufficient to say that from now on we are pausing the Zoom/Online classes indefinitely. We want more of you in the studio with us, and without online classes we can even take our Yoga classes to nature. We'll go out to practice Yoga in front of the lake, under the big trees in the park, or maybe even some Yoga picnic classes on summer days. We have so many options, and we'll have so much fun together in the studio and/or outside in nature! FYI, If your membership allows you to access the pre-recorded zoom classes, it will remain the same. You'll still be able to access those classes when you're sick, away on holiday, and can't come to practice in Mahé studio.


Goodbye Zoom!

We are looking forward to seeing you in the studio, and let's embrace each other's presence while we still can. It feels great to be surrounded by aMAHÉzing people like you, and if you've only been attending Zoom classes, this is your opportunity to get to know us in real life. Come and say hello to us in person. We are not far from each other, especially if you also live in Zoetermeer. Please don't say that a 15 minute walk is too far. Bali is far. In fact, it will take me 3055 hours (15,218 km) to walk from Mahé to my home in Bali……that's really really far.

Mahé studio awaits. You can do it!


See you in person!


48 views0 comments

Comments


bottom of page