top of page

Sat, Sep 02

|

Mahé Yoga Studio

REIKI INFUSED: SACRED SOUND JOURNEY

Language spoken during this event: A small part in English, majority in Dutch. Close your eyes as we journey into sacred sounds and healing for a powerful, Reiki Infused: Floating Sound Journey.

Registration is closed
See other events
REIKI INFUSED: SACRED SOUND JOURNEY
REIKI INFUSED: SACRED SOUND JOURNEY

Time & Location

Sep 02, 2023, 3:00 PM – 5:00 PM GMT+2

Mahé Yoga Studio, Newtonstraat 69, 2723 RL Zoetermeer, Netherlands

About the event

+++ Scroll naar beneden voor Nederlandse vertaling +++  Language spoken during this event: A small part in English, majority in Dutch.   Close your eyes as we journey into sacred sounds and healing for a powerful, Reiki Infused: Floating Sound Journey.  Reiki means Universal Life Energy that flows through the body. A healing technique based on the principle that the therapist can channel energy into the patient by means of touch, to activate the natural healing processes of the patient's body and restore physical and emotional well-being. Reiki helps you relax, relieves pain and gives you peace of mind. In addition, Reiki promotes self-awareness and transformation. It speeds up the healing and consciousness development process on all levels.  Since ancient times sound has been used as a form of deep healing, mind balance and spiritual elevation. Its vibrational resonance enables those who bathe in its element to fall into alignment with it. Using specific high frequency tones, cells are recalibrated on both a mental, physical and an energetic level.  This Reiki Infused: Floating Sound Journey begins with a short guided-meditation to prepare your body and mind for the sacred healing experience. You will be held in the comfort of the silk hammock, and navigated into a Reiki Infused Deep Meditation. While floating on a silk hammock you will be saturated in the sacred sounds of Tibetan singing bowls, ocean drum, rain stick, gong, chakra rods and more.  The healing frequencies and vibrations will wash away all of your stresses, tensions, and cares. Time is suspended as you enter a world of vibration, sensation and new experiences to allow your body to reach an equilibrium.   As these magical, healing sounds move through you, Reiki Masters will provide Energy Healing to activate your chakras. The Reiki Energy Healing creates a sense of relaxation by dissolving patterns of stress, worry and anxiety. Gongs & Reiki effortlessly will take you to a divine inner place of acceptance, balance and peace. This magical, healing sounds will help you to: ✔️ Find better sleep. ✔️ Reduce pain and stress. ✔️ Decrease anxiety. ✔️ Improve your concentration. ✔️ Balance your energy systems. ✔️ Find spiritual growth. ✔️ Help your body heal faster. ✔️ Support the immune system. ✔️ Reduce toxins in your body. ✔️ Enhance emotional cleaning.  We also like to incorporate certain smells (such as incense and oils) to enhance your sacred experience. So please be aware of this before booking if you are sensitive to smells, or please let us know on arrival so we can keep this in mind   After the Reiki Infused: Floating Sound Journey event, we advise that you drink plenty of water, nourish yourself with healthy/plain food and please try to avoid the following: ✔️ Negativity or negative people and/or negative conversations ✔️ Low frequency TV shows and or violent/aggressive films ✔️ Engaging in gossip or drama ✔️ Alcohol or substance abuse ✔️ Unhealthy/Junk food Basically anything that you know is bad for you or causes you to FEEL bad in any way. Look after yourself and do the things that make you smile and happy!   ❗Important informations❗ 1. If for any reason you may not be comfortable in one of our floating hammocks, please contact us for other arrangements. 2. Bring a Yoga mat, otherwise you can use ours for extra €1 per mat. 3. What to wear: short sleeves, fitted top, 3/4, 7,8, or long legging, bring a fresh pair of socks. 4. It is important to take a shower before attending this event, as we advise everyone to practice Saucha, or cleanliness in their body, speech, deeds and minds. By taking a shower beforehand, you will also ensure that our hammock stays hygienic.  5. Please eat your last meal minimum 3 hours before the event. 6. If you missed out on points 3 and 4, we will send you a tikkie (a bill) for the laundry of the hammock.  • The registration for this event closes 24 hours in advance. • The waiting list for this course ends 24 hours in advance. • We need a minimum of 6 participants for this course to take place. You will be informed about this 48 hours in advance whether this event will takes place or not.   ❗Cancellations❗  1. Any cancellation on your part, regardless of the reason, as long as the cancellation is communicated at least 72 hours in advance, will give you the option to receive a refund in the form of a 'credit' towards a subsequent event. 2. If you cancel within 72 hours, you will not receive a refund in any form. 3. Any cancellations made by Mahé Yoga, regardless of the reason, give you the opportunity to receive a refund in the form of an 'event credit'. 4. There is a minimum of 6 participants for this event to take place. If we do not meet this number, the event will be canceled and you will be informed by email and we will arrange the refund.  We hope everything is explained clearly. If you have any questions, don't hesitate to contact us via email: yogawithpritha@gmail.com or whatsapp number: 0618215928.  ••••••  Gesproken taal tijdens dit evenement: Een klein deel in het Engels, meerderheid in het Nederlands.  Sluit je ogen en ga mee op reis! Laat de intense klanken binnen komen en ervaar de genezende krachten van de Reiki tijdens je persoonlijke reis.   Reiki betekent Universele Levensenergie die door het lichaam stroomt. Een helende techniek gebaseerd op het principe dat de therapeut door middel van aanraking energie in de patiënt kan kanaliseren, om de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam van de patiënt te activeren en het fysieke en emotionele welzijn te herstellen. Reiki helpt je te ontspannen, pijn te verlichten en je gemoedsrust te geven. Daarnaast bevordert Reiki zelfbewustzijn en transformatie. Het versnelt het genezings- en bewustzijnsontwikkeling proces op alle niveaus.   Sinds de oudheid wordt geluid gebruikt als een vorm van diepe genezing, balans van de geest en spirituele verheffing. Zijn vibrerende resonantie stelt degenen die in zijn element baden in staat om ermee in overeenstemming te raken. Met behulp van specifieke hoogfrequente tonen worden cellen opnieuw gekalibreerd op zowel mentaal, fysiek als energetisch niveau.   Deze Reiki Infused: Floating Sound Journey begint met een korte begeleide meditatie om je lichaam en geest voor te bereiden op de heilige helende ervaring.   Je ligt comfortabel in de zijden hangmat en zweeft weg naar een met Reiki doordrenkte diepe meditatie. Zwevend in een zijden hangmat raak je verzadigd met de heilige klanken van klankschalen, ocean drum, rain stick, gong, chakra klankstaafjes and meer. De helende frequenties en trillingen zullen al je stress, spanningen en zorgen wegspoelen. De tijd staat stil wanneer je een wereld van vibratie, sensatie en nieuwe ervaringen binnengaat om je lichaam te openen en in evenwicht te brengen.  Terwijl deze magische, helende geluiden door je heen gaan, zullen Reiki Masters Energy Healing geven om je chakra's te activeren. De Reiki Energy Healing creëert een gevoel van ontspanning door patronen van stress, zorgen en angst op te lossen. Gongs & Reiki brengen je moeiteloos naar een goddelijke innerlijke plek van acceptatie, balans en vrede.  Deze magische, helende geluiden helpen je om: ✔️ Vind een betere nachtrust. ✔️ Verminder pijn en stress. ✔️ Angst verminderen. ✔️ Verbeter je concentratie. ✔️ Breng je energiesystemen in balans. ✔️ Vind spirituele groei. ✔️ Help je lichaam sneller te genezen. ✔️ Ondersteun het immuunsysteem. ✔️ Verminder gifstoffen in je lichaam. ✔️ Verbeter emotionele reiniging.   We gebruiken ook graag bepaalde geuren (zoals wierook en oliën) om je heilige ervaring te versterken. Houd hier dus rekening mee voordat je boekt als je gevoelig bent voor geuren, of laat het ons bij aankomst weten, zodat we hier rekening mee kunnen houden    Na het evenement Reiki Infused: Floating Sound Journey adviseren wij u veel water te drinken, Uzelf te voeden met gezond/gewoon voedsel het volgende te vermijden: ✔️ Negativiteit of negatieve mensen en/of negatieve gesprekken ✔️ Laagfrequente tv-programma's en/of gewelddadige/agressieve films ✔️ Deelnemen aan roddels of drama ✔️ Alcohol- of middelenmisbruik ✔️ Ongezond/junkfood Eigenlijk alles waarvan je weet dat het slecht voor je is of ervoor zorgt dat je je op wat voor manier dan ook slecht VOELT.   Zorg goed voor jezelf en doe de dingen waar je blij en blij van wordt!   ❗Belangrijke informatie❗   1. Als u zich om welke reden dan ook niet op uw gemak voelt in een van onze drijvende hangmatten, neem dan contact met ons op voor andere regelingen. 2. Neem een yogamat mee, anders kunt u de onze gebruiken voor €1 extra per mat. 3. Wat te dragen: aansluitende top met korte mouwen, 3/4, 7,8 of een lange legging, breng een paar schone sokken mee. 4. Het is belangrijk om te douchen voordat je dit evenement bijwoont, aangezien we iedereen adviseren om 'Saucha' te beoefenen, of reinheid in hun lichaam, spraak, daden en geest. Door vooraf te douchen zorg je er ook voor dat onze hangmat hygiënisch blijft. 5. Eet uw laatste maaltijd minimaal 3 uur voor het evenement. 6. Mocht je punten 3 en 4 gemist hebben, dan sturen we je een tikkie (rekening) voor de was van de hangmat.  • De inschrijving voor deze event sluit 24 uur van tevoren. • De wachtlijst voor deze event wordt 24 uur van tevoren beëindigd. • We hebben minimaal 6 deelnemers nodig om deze event te laten doorgaan. U wordt hierover 48 uur van tevoren geïnformeerd.  ❗Annuleringen❗  1. Elke annulering van jouw kant, ongeacht de reden, zolang de annulering maar minimaal 72 uur van te voren is doorgegeven, geeft je de mogelijkheid om een terugbetaling te ontvangen in de vorm van een ‘credit’ voor een volgend evenement.  2. Indien je binnen 72 uur annuleert, ontvang je geen terugbetaling in welke vorm dan ook.  3. Annuleringen vanuit Mahé Yoga, ongeacht de reden, geeft je de gelegenheid om een terugbetaling te ontvangen danwel in de vorm van een ‘evenementen credit’, danwel een terugbetaling op je rekeningnummer.  4. Er geldt een minimum van 6 deelnemers om dit evenement door te laten gaan. Mochten we dit aantal niet halen dan zal het evenement worden geannuleerd en word je hierover geïnformeerd via de e-mail en zullen we de terugbetaling regelen.   We hopen dat alles duidelijk is uitgelegd. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons optie nemen via de e-mail: yogawithpritha@gmail.com of whatsapp nummer: 0618215928.

Share this event

bottom of page