top of page

Acerca de

Image by Roy Javier

To improve is to change;
to be perfect is to change often.
-Winston S. Churchill

Your Monthly Abonnement Changes

Beste studenten,

 

We zijn dankbaar om te zien dat je zo van Mahé hebt genoten! En om te zien dat velen van jullie enorme verbeteringen hebben doorgemaakt in de afgelopen 5 jaar (sinds het begin van Zenang tot aan nu bij Mahe) is een voorrecht voor ons.
 

In deze e-mail word je alvast geïnformeerd dat Mahé je abonnement van 1x per week verhoogt van € 25 per maand naar € 40 per maand vanaf januari 2023.

 

Helaas worden de meesten van ons diep getroffen door het neveneffect van de inflatie die de kosten van huur en energie verhoogt. Het maandelijkse lidmaatschap dat je momenteel betaalt tegen € 25 per maand, is gemaakt terwijl we het gebouw van Zenang bewoonden, waar de huur 3x goedkoper was dan de huur van ons huidige gebouw. Het spreekt voor zich dat onze energiekosten nu ook de pan uit rijzen in vergelijking met de energiekosten van Zenang. 

 

Mahé verkoopt dit abonnement van 1x per week (€25) trouwens niet langer publiekelijk.

Jij bent een van de weinigen die nog steeds profiteren van dit lidmaatschap.
Betaal je €40 per maand, en er zitten 4-5 weken in een maand, dan betaal je slechts €8 per les - in vergelijking met €16 per les van onze losse les tarief.

Mahé biedt momenteel het volgende abonnement aan:
 

Mahé 1x weekly: €40/month - 1 year contract.

Mahé Monthly Unlimited: €60/month -  9 months contract.


Mahé Unlimited: €85/month - Can be ended anytime, no contract.

Mahé 10 Class Pass/Rittenkaart: €120 - No contract, valid for 3 months.

Mahé 20 Class Pass/Rittenkaart: €198 - No contract, valid for 4 months.


Mahé 50 Class Pass/Rittenkaart: €425 - No Contract, valid for 6 months.

 

Overweeg dit feit alstublieft en neem je beslissing van tevoren. Als je bereid bent om bij het abonnement van 1x per week te blijven, hoef je niets te doen, de prijsverhoging past zich vanzelf aan om in januari in te gaan.

 

Als je een ander lidmaatschap wilt kiezen zoals hierboven vermeld, dat past bij je budget, kun je de gegeven link volgen.

 

Als je niet reageert op deze e-mail, erkent Mahé dat je ermee instemt je abonnement van 1x per week te behouden met de prijsverhoging van € 25 per maand naar € 40 euro per maand met een 1-jarig contract, met ingang van januari 2023.

 

Bedankt dat je de tijd hebt  genomen om deze e-mail te lezen.

We horen graag van je.

 

Met liefde,

Pritha Mahé


---------------------------------------
 

Dear Students,

 

We are grateful to see that you have been enjoying Mahé so much! And to witness that many of you have gone through massive improvements in the past 5 years (since the birth of Zenang until now at Mahé) - is a privilege for us.

Unfortunately, most of us are deeply affected by the side effect of the inflation that increases the costs of building rent and energy price. The monthly membership that you are currently paying at €25 monthly rate was created while we were occupying the building of Zenang, where the rent was 3x cheaper than our current building's rent. That goes without saying that our energy bill is now also through the roof in comparison to Zenang's energy cost. That means building rent is our largest and main cost of our monthly income.

This email informs you in advance that Mahé will increase your 1x per week subscription from €25 to €40 per month, starting from January 2023.
If you pay €40 per month, and there are 4-5 weeks in a month, you'll only pay €8 per class - in comparison to €16/class of our drop-in rate.

As a matter of fact, Mahé no longer sells this 1x per week subscription publicly at €25 price rate.
You are the only people who still hold the benefit of this membership.

Publicly, Mahé currently offers:

Mahé 1x weekly: €40/month - 1 year contract.

Mahé Monthly Unlimited: €60/month -  9 months contract.


Mahé Unlimited: €85/month - Can be ended anytime, no contract.

Mahé 10 Class Pass/Rittenkaart: €120 - No contract, valid for 3 months.

Mahé 20 Class Pass/Rittenkaart: €198 - No contract, valid for 4 months.


Mahé 50 Class Pass/Rittenkaart: €425 - No Contract, valid for 6 months.


Please contemplate on this fact and make your decision ahead of time. If you are willing to stay with this 1x per week subscription, you don't have to do anything, the price increase will adjust itself to be effective in January.

If you want to choose another membership as mentioned above that suits your budget, you can follow the link given. 


If you want to quit your membership, you must send us a written notification (via email) one month in advance.

If you do not react to this email, Mahé will recognize that you agree to keep your 1x per week subscription with its price increase from €25 per month to €40 euro per month with a one year contract, effective as per January 2023 onwards.

Thank you for taking the time to pay attention to this email.
We would love to hear back from you.

With Love,
Pritha Mahé

bottom of page